Kamont s.r.o.
Search for:

[wds id=“2″]
Veřejné osvětlení obcí, patří do oboru veřejně prospěšných služeb a jeho význam v současnosti neustále roste, protože působí jako prvek zvyšující noční bezpečnost osob a majetku. Nové moderní technologie osvětlovacích soustav kladou stále vyšší nároky na úroveň provozu,obsluhy a údržby. Je nezbytně nutné,aby se o takové to technologie správně a hospodárně pečovalo a řádně je taktéž používalo. Nabízíme:

– pravidelný periodický servis dle požadavku obce s možností měsíčního paušálu
– údržba a opravy veřejného osvětlení
– poruchová služba s okamžitým řešením poruchových situací – dle smluvního vztahu
– realizace výstavby nových úseků veřejného osvětlení včetně místního rozhlasu
– revize a odstraňování revizních závad
– údržba rozvaděčů RVO vč. plnění řádu preventivní kontroly-spoje-konzervace-koroze
– údržba kabelových souborů + patic a dvířek-spoje-konzervace-měření izol.stavů
– výměny rozvaděčů RVO (neodpovídajících normám) – ohrožení bezpečnosti
– lokalizace poruch na kabelech s vysokou přesností zařízením
– odstraňování poruch kabelů
– vytyčování tras kabelů pro stavební činnost v souběhu s vedením
– vánoční osvětlení, vánoční výzdoba s napojením na V.O. návrhy, dodávky, realizace
– montáže světelných reklamních poutačů na sloupy veřejného osvětlení
– nátěry sloupů a patic
– nasvětlení budov – kaple -kostely – slavnostní osvětlení – zemní svítidla
– bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce svítidly
– výměny a dodávky hlavních jističů