Naše služby

Veřejné osvětlení obcí

patří do oboru veřejně prospěšných služeb a jeho význam v současnosti neustále roste, protože působí jako prvek zvyšující noční bezpečnost osob a majetku. Nové moderní technologie osvětlovacích soustav kladou stále vyšší nároky na úroveň provozu,obsluhy a údržby. Je nezbytně nutné,aby se o takové to technologie správně a hospodárně pečovalo a řádně je taktéž používalo. Nabízíme:

– pravidelný periodický servis dle požadavku obce s možností měsíčního paušálu
– údržba a opravy veřejného osvětlení
– poruchová služba s okamžitým řešením poruchových situací – dle smluvního vztahu
– realizace výstavby nových úseků veřejného osvětlení včetně místního rozhlasu
– revize a odstraňování revizních závad
– údržba rozvaděčů RVO vč. plnění řádu preventivní kontroly-spoje-konzervace-koroze
– údržba kabelových souborů + patic a dvířek-spoje-konzervace-měření izol.stavů
– výměny rozvaděčů RVO (neodpovídajících normám) – ohrožení bezpečnosti
– lokalizace poruch na kabelech s vysokou přesností zařízením
– odstraňování poruch kabelů
– vytyčování tras kabelů pro stavební činnost v souběhu s vedením
– vánoční osvětlení, vánoční výzdoba s napojením na V.O. návrhy, dodávky, realizace
– montáže světelných reklamních poutačů na sloupy veřejného osvětlení
– nátěry sloupů a patic
– nasvětlení budov – kaple -kostely – slavnostní osvětlení – zemní svítidla
– bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce svítidly
– výměny a dodávky hlavních jističů

Elektroinstalace bytové

Při řešení elektroinstalace v rodinných domech a bytových jednotkách vycházíme především z několikaletých zkušeností dokončených zakázek v tomto směru. Hlavní zásadou je, aby budoucího majitele neobtěžovala zbytečně složitá technologie. Ale zároveň aby nepřišel o komfort dnešní moderní doby. Vždy se snažíme s investorem konzultovat jeho potřeby a najít optimální řešení pro spokojené nastávající bydlení.

Nabízíme:

– bytová a domovní elektroinstalace
– přípojky NN elektrické energie k bytům a rodinným domkům
– odstranění závad v bytovém, nebo domovním rozvodu
– připojení domácích elektro spotřebičů
( bojlery, el. sporáky, průtokové ohřívače atd. )
– montáž a dodávka elektrických přímotopných panelů
– montáž a dodávka elektrického akumulačního topení
– montáž a dodávka elektrického podlahového topení
– montáž a dodávka vyhřívání okapových žlabů
– montáž a dodávka vyhřívání venkovních ploch
– výchozí revize na provedené elektroinstalační práce

Vypracujeme Vám cenovou nabídku na základě těchto podkladů : dokumentace elektroinstalace nebo půdorysy podlaží, řez domu či výkaz výměr. Vše zašlete na naši E-mailovou adresu: adam.kapic@seznam.cz. Nezapomeňte uvést Vaši kontaktní adresu či telefon!

Elektroinstalace průmyslové

Průmyslové rozvody jsou specifické a vždy individuální pro každý případ. Ale co by měli mít společné je variabilita. Provedená instalace by neměla bránit v rozvoji Vaší firmy, a měla by mít možnost růst společně s ní. A tak je důležité v počátcích přemýšlet nejen nad současností, ale i uvažovat nad pozdějším rozšiřováním. A samozřejmě velmi důležitý faktor v dnešní době, jsou co největší úspory na energiích. Posledním, však neméně důležitým prvkem je estetický vzhled samotného rozvodu.

Nabízíme:

– montáž a dodávka kabelových tras MARS, MERKUR, CABLOFIL
– kabelové rozvody silové a ovládací
– údržba v průmyslovém rozvodu
– montáž a dodávka rozvaděčů ( zásuvkových, staveništních, skříňových, atd. )
– montáž a dodávka osvětlení průmyslových objektů (výrobních a skladovacích
prostorech firem i zemědělských objektů )
– montáž a dodávka bezpečnostních vypínačů
– ochrana potrubí topnými kabely
– výchozí revize na provedené elektroinstalační práce

Elektroinstalace slaboproudé

Provádíme montáže nových, rekonstrukce a rozšíření nebo doplnění stávajících slaboproudých elektroinstalací. Tyto dodáváme samostatně, ale samozřejmě i jako součást komplexní elektroinstalace bytů a budov.

Nabízíme:

– DT – domácí telefony – preferujeme digitální, tedy dvouvodičový
systém domácích telefonů doplněný o zvonkovou signalizaci.
Výhodou těchto systémů je velmi malá poruchovost. Hovory jsou utajené,
nelze tedy „odposlouchávat“ komunikaci mezi předmětným bytem
a el. vrátným vně domu. Komunikace probíhá obousměrně, při stisku
tlačítka domácího telefonu dojde k odblokování vstupních dveří domu.
Vyzvánění od vchodových dveří domu a bytu jsou od sebe odlišena,
některé systémy nabízejí funkci interkom a pohodlnou administraci přes PC.

– SK – strukturované datové sítě – včetně osazování koncových zásuvek. Datové rozvaděče a aktivní síťové prvky nejsou součástí našich dodávek. Tyto zajišťujeme prostřednictvím specializovaných firem.

– STA/SAT – televizní a satelitní systém – včetně osazování koncových zásuvek. Rozvaděče TA a aktivní prvky těchto rozvodů nejsou součástí našich dodávek. Tyto zajišťujeme prostřednictvím specializovaných firem.,

– EZS – elektrická zabezpečovací signalizace – tyto práce jsou součástí našich zakázek a zajišťujeme je prostřednictvím specializovaných firem.,

– EPS – elektrická požární signalizace – tyto práce jsou součástí našich zakázek a zajišťujeme je prostřednictvím specializovaných firem.,

– CCTV – kamerový systém – tyto práce jsou součástí našich zakázek a zajišťujeme je prostřednictvím specializovaných firem.,

Vypracujeme Vám cenovou nabídku na základě těchto podkladů : dokumentace elektroinstalace nebo půdorysy podlaží, řez domu či výkaz výměr. Vše zašlete na naši E-mailovou adresu: adam.kapic@seznam.cz. Nezapomeňte uvést Vaši kontaktní adresu či telefon!

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat