Kamont s.r.o.
Search for:

Veřejné osvětlení obcí

Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení obcí patří do oboru veřejně prospěšných služeb a jeho význam v současnosti neustále
roste, protože působí jako prvek zvyšující noční bezpečnost osob a majetku. Nové moderní technologie
osvětlovacích soustav kladou stále vyšší nároky na úroveň provozu,obsluhy a údržby. Je nezbytně
nutné,aby se o takové to technologie správně a hospodárně pečovalo a řádně je taktéž používalo.
Nabízíme:
– údržbu a opravy veřejného osvětlení
– realizace výstavby nových úseků veřejného osvětlení
– revize a odstraňování revizních závad
– výměny rozvaděčů RVO
– lokalizaci a odstranění zemních kabelových poruch
– vytýčení zemních kabelových tras VO
– vánoční osvětlení, vánoční výzdoba s napojením na VO návrhy, dodávky, realizace
– nátěry stožárů VO
– nasvětlení budov – kaple -kostely – slavnostní osvětlení – zemní svítidla
– bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce svítidly

Elektroinstalace bytové
Při řešení elektroinstalace v rodinných domech a bytových jednotkách vycházíme především z
několikaletých zkušeností dokončených zakázek v tomto směru. Hlavní zásadou je, aby budoucího
majitele neobtěžovala zbytečně složitá technologie. Ale zároveň aby nepřišel o komfort dnešní moderní
doby. Vždy se snažíme s investorem konzultovat jeho potřeby a najít optimální řešení pro spokojené
nastávající bydlení.
Nabízíme:
– bytová a domovní elektroinstalace
– přípojky NN elektrické energie k bytům a rodinným domkům
– odstranění závad v bytovém, nebo domovním rozvodu
– připojení domácích elektro spotřebičů
( bojlery, el. sporáky, průtokové ohřívače atd. )
– montáž a dodávka elektrických přímotopných panelů
– montáž a dodávka elektrického akumulačního topení
– montáž a dodávka elektrického podlahového topení

– montáž a dodávka vyhřívání okapových žlabů
– montáž a dodávka vyhřívání venkovních ploch
– výchozí revize na provedené elektroinstalační práce
Vypracujeme Vám cenovou nabídku na základě těchto podkladů : dokumentace elektroinstalace nebo
půdorysy podlaží, řez domu či výkaz výměr. Vše zašlete na naši e-mailovou adresu:
adam.kapic@seznam.cz. Nezapomeňte uvést Vaši kontaktní adresu či telefon!

Elektroinstalace průmyslové
Průmyslové rozvody jsou specifické a vždy individuální pro každý případ. Ale co by měli mít společné je
variabilita. Provedená instalace by neměla bránit v rozvoji Vaší firmy, a měla by mít možnost růst
společně s ní. A tak je důležité v počátcích přemýšlet nejen nad současností, ale i uvažovat nad pozdějším
rozšiřováním. A samozřejmě velmi důležitý faktor v dnešní době, jsou co největší úspory na energiích.
Posledním, však neméně důležitým prvkem je estetický vzhled samotného rozvodu.
Nabízíme:
– montáž a dodávka kabelových tras MARS, MERKUR, CABLOFIL
– kabelové rozvody silové a ovládací
– údržba v průmyslovém rozvodu
– montáž a dodávka rozvaděčů ( zásuvkových, staveništních, skříňových, atd. )
– montáž a dodávka osvětlení průmyslových objektů (výrobních a skladovacích
prostorech firem i zemědělských objektů )
– montáž a dodávka bezpečnostních vypínačů
– výchozí revize na provedené elektroinstalační práce

Elektroinstalace slaboproudé
Provádíme montáže nových, rekonstrukce a rozšíření nebo doplnění stávajících slaboproudých
elektroinstalací. Tyto dodáváme samostatně, ale samozřejmě i jako součást komplexní elektroinstalace
bytů a budov.
Nabízíme:
– DT – domácí telefony – preferujeme digitální, tedy dvouvodičový
systém domácích telefonů doplněný o zvonkovou signalizaci.
Výhodou těchto systémů je velmi malá poruchovost. Hovory jsou utajené,
nelze tedy „odposlouchávat“ komunikaci mezi předmětným bytem
a el. vrátným vně domu. Komunikace probíhá obousměrně, při stisku
tlačítka domácího telefonu dojde k odblokování vstupních dveří domu.
Vyzvánění od vchodových dveří domu a bytu jsou od sebe odlišena,
některé systémy nabízejí funkci interkom a pohodlnou administraci přes PC.
– SK – strukturované datové sítě – včetně osazování koncových zásuvek. Datové rozvaděče a aktivní
síťové prvky nejsou součástí našich dodávek. Tyto zajišťujeme prostřednictvím specializovaných firem.
– STA/SAT – televizní a satelitní systém – včetně osazování koncových zásuvek. Rozvaděče TA a aktivní
prvky těchto rozvodů nejsou součástí našich dodávek. Tyto zajišťujeme prostřednictvím specializovaných
firem.,
– EZS – elektrická zabezpečovací signalizace – tyto práce jsou součástí našich zakázek a zajišťujeme je
prostřednictvím specializovaných firem.,
– EPS – elektrická požární signalizace – tyto práce jsou součástí našich zakázek a zajišťujeme je
prostřednictvím specializovaných firem.,
– CCTV – kamerový systém – tyto práce jsou součástí našich zakázek a zajišťujeme je
prostřednictvím specializovaných firem.,
Vypracujeme Vám cenovou nabídku na základě těchto podkladů : dokumentace elektroinstalace nebo
půdorysy podlaží, řez domu či výkaz výměr. Vše zašlete na naši E-mailovou adresu:
adam.kapic@seznam.cz. Nezapomeňte uvést Vaši kontaktní adresu či telefon!

Hromosvody
Nabízíme kompletní služby v oblasti montáží, oprav a revizí hromosvodů. Montujeme hromosvody na
rodinných a bytových domech, veřejných budovách, halách, průmyslových a komerčních objektech.
Vypracujeme Vám cenovou nabídku na základě těchto podkladů : projektová dokumentace nebo
půdorysy podlaží, řez domu či výkaz výměr. Vše zašlete na naši E-mailovou adresu:
adam.kapic@seznam.cz. Nezapomeňte uvést Vaši kontaktní adresu či telefon!

Revize el.instalace
Provádíme výchozí a pravidelné revize elektrické instalace do 1000V, elektrických spotřebičů a
hromosvodů.